Til forsiden

Siste nytt

I ”Veivalg for fremtiden”, Skolestrukturutredning 2010, Tønsberg kommune - så er det lagt frem forslag om å endre hvor barna på Vallø skal gå på skole. Dette kan kan få store konsekvenser for lille Vallø og våre barn som bor her. Les mer.

 

Siste nytt fra styret

Informasjon vedr. parkering i Saltverksgaten

Styret i Vallø Velforening har fått reaksjoner fra enkelte beboere angående parkering i Saltverksgaten.

Vi ønsker derfor igjen å minne alle beboere om at det ikke er lov å benytte snuplassen, eller enden av Saltverksgaten som sin egen private biloppstillingsplass. Det oppfordres også til å ikke parkere langs Saltverksgaten, da denne veien er for smal for slik parkering. Dette skaper irritasjon for beboere, brøytemannskap og renovasjonsetat, på grunn av begrenset fremkommelighet. Slik parkering skaper også trafikkfeller for barna som leker i gaten, og begrenset fremkommelighet for utrykningskjøretøy (brannbil/sykebil)!

Vi ber om at respektive husstander benytter sin private garasje og biloppstillingsplass for egne biler. Alternativ parkering gjøres på parkeringsplassen ved kirken.

Vallø Vel er i dialog med kommunen vedr. skilting av snuplassen. Vi oppfordrer beboerne i Saltverksgaten om å respektere reglene, til det beste og tryggeste for oss alle.

På forhånd takk for hjelpen! 

Med vennlig hilsen
Styret i Vallø Velforening

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


11.mars 2008 ble det avholdt årsmøte i vellet. Oppmøte var dessverre ikke så stort som vi håpet på. Styrets årsberetning slik den ble fremlagt på årsmøtet ble godkjent med følgende kommentar: Jule-grantenning bør gjennomføres uavhengig av været. Det vil bli tatt til følge.

Valg av styre og komité ble gjennomført som innstilt Som ny leder av styret ble undertegnede valgt etter benkeforslag.

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for tillitten!

Min kone Kari og jeg har bodd på Vallø siden 1996, i Carl XV. gate 15. Jeg håper å få hilse på dere litt mere personlig etter hvert. Jeg er mye på reise i f.m. jobben, men kan stort sett treffes på e-post eller mobiltelefonen. Ta gjerne kontakt med meg eller andre i styret dersom det er noe dere ønsker å få tatt opp i velforeningen.

For øvrig vil vi legge ut informasjon om styret, styremøter, osv. på nettsidene våre. Så følg med!

Med vennlig hilsen,
Vallø Huseier- og Velforening
Hans-Jürgen Henk Leder
901 76 737
hans-jurgen@henk.no