Til forsiden

VALLØ`s INDUSTRIHISTORIE I
KRONOLOGISK REKKEFØLGE

BEDRIFT OPPRETTET
Vallø Saltverket 1739
Spinneriet 1784
Vallø Vertshus 1801
Kvernbruk 1830
Brennevinsbrenneriet 1836
Ysteri slutten av 1830 årene
Maltgjøreri - Ute av drift 1840
Bommulsveveri 1844 dampveveri fra ca. 1850
Skipsbyggeri 1850
Fargeri - Ute av drift 1850
Kornmagasin - Ute av drift  
Bommulspinneri 18
Munster et Gavelstad Mek. Verksted og StøperiFargeri - Ute av drift 1874
Vallø Pap- og uldfabrik - Ute av drift 1874
Vallø Glassverk 1873-74
Fangen og Walkers Saghøvleri ca 1880
Eduard Fett & Co tapetfabrikk 1885
Vallø Taptfabrikk 1891
A/S Petroleums et Maskin - oljeraffineriet Vallø - Ute av drift 1899
A/S Vallø Oljeraffineri 1904
Vallø Maskin- og Motorfabrikk 1906
Den Norske Sanpapirfabrikk (En del av Tapetfabrikken) - Ute av drift 1910
Vallø Mek. Verksted 1911
Fotopapirproduksjon (Olav Larsen på tapeten) - Ute av drift 1940-45
Lainette Modellstrikkeri 1948
Fiske og Fangst  
Helse og helsevesen  


Etter at skolen ble nedlagt har det vært ulike industribedrifter i disse lokalene. Bl.a. Eilert Olsen manufaktur (Lainette), dusjkabinettfabrikk.

Dessuten har det vært bedrifter innen tjenestenæringene så som: vertshus, bakeri, pølsemakeri, postkontor, telegraf, landhandel, dampskipsekspedisjon, tollstasjon, skole.

I de senere årene har vi fått TAU og en rekke bedrifter som trimsenter, bowling ,yrkesskolen har noen avdelinger her, tapetutsalg, Saba lager, skiltprodusent, Alanor, og ulike konsulentfirmaer i lokalene etter " Tapeten" og en stor båthavn for småbåter i "Surka" med servicebedrifter.

Før krigen var det også et sjøbad på Vallø. Dette lå omtrent ved den gamle slippen, men ble ødelagt under bombingen.