Til forsiden

VALLØ VELFORENING
Stiftet 1945

   

Vallø Velforening er en av Tønsberg eldste velforeninger. 

Vallø er en halvøy beliggende i Slagen i Tønsberg kommune. Den er forbundet med fastlandet med et smalt eid.

Hvis vi tar landhevningen med i betraktning, er det ikke så mange hundre år siden at den var en øy.

Navnet er sammensatt av to ledd, vollr (voll) og øy. Selv om Vallø er det korrekte navnet, ble stedet også på folkemunne i perioder kalt "Verket". Vallø er 1 kilometer lang, og 0,5 kilometer bredt.   

Som mange kanskje vet har det vært stor industrivirksomhet med blant annet glassverk, saltverk, oljeraffineri, tapetfabrikk, sandpapirfabrikk, skipshandel, tollsted, smie etc. 

Styret i Vallø Vel håper du finner den opplysningen du søker etter, hvis ikke ta kontakt.

 

Info om Sankthans bålet
Vi minner om at det kun er trevirke som skal legges på bålet. Vi ønsker ikke en søppelhaug, vi ønsker et fint bål :-)